Årets första medlemsuppdrag med en av våra 8-metersbåtar

En medlem har på eftermiddagen sjösatt sin båt och är ute på premiärtur. Då går kylvattenimpellern sönder. Vi bemannar vår åttametersbåt Rescue Olle Rosell omgående för att bistå medlemmen. Vi bogserar haveristen till trygg hamn och varv för åtgärd. Rescue Olle Rosell är åter kaj 19:50 och beredd på nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här