Båt på grund

Gåsgrund, 1,3 m vid normalvatten fick besök av en Najad 441. När vi kommit fram undersöks grundförhållanden och beslut fattas att backa ut haveristen då rodret annars vore i fara. Med ett lätt gaspådrag var hon flott. Inga synliga skador.

Ditt namn/era namn skrivs ut här