Havsörn ledde till grundstötning

Havsörn i sikte resulterade i att båtägare glömde bort navigationen. Grundstötning med torrlagd båt blev följden. Efter lirkande bort från grundet, kunde båtägare fortsätta sin färd med en oskadad båt. Rescue Paul Lederhausen går åter till station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här