Motorstopp

Båt med motorstopp håller på att driva upp på land. Vi kopplar båten och drar till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här