Risk för påkörning

Någons brygga lutar nog

Samtal inkom om en siktad s.k IBC-behållare som låg och flöt utanför Hotellbryggan Dalarö, i och med att den låg väldigt lågt i vattnet var den en stor risk för större haveri om någon kört på den med en mindre båt. Besättningen gick till platsen med Rescue Olle Rosell och bärgade tanken

Ditt namn/era namn skrivs ut här