Coronet driver mot grund?

En Coronet som fått motorhaveri vid Ornöhuvud driver enligt uppgift mot skäret och grynnorna vid Håkansgrund. Rescue Paul Lederhausen (PL) avgår 6 min efter larm. När vi kommer fram till haveristen efter ca 10 min har haveristens ankare fäst och positionen är ca 500 m från Håkansgrund. Det är ingen fara med besättning eller båt. Motorn undersöks och startas för att pröva om båten kan gå för egen maskin. Efter lite stök med ankaret som är fast på botten och som får kapas så följer PL efter haveristen några distans för att se om allt fungerar som det skall. Det gör det och befälhavaren på Coronet beslutar sig för att fortsätta sin färd söderut. PL återgår hemma hamn Dalarö och beredd på nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här