Drivande båt

Observerad drivande båt mellan Korsholmen och Restaurangholmen sök i området efter kontakt med person på land kunde objektet lokaliseras inlåst bakom några stenar och kunde säkras på land

Ditt namn/era namn skrivs ut här