Drunkningstillbud

Larm om person som försvunnit vid Finkarudd Gålö går mot platsen under tiden vi förbereder rescurunnern innan framkomst är personen funnen så vi avbryter insatsen

Ditt namn/era namn skrivs ut här