En rejäl smäll

En segelbåt grundstöter med Husarknallen 0,7 m. Larmet går och KBV 438 först på plats men då har haveristen baxat av båten själv. Framdrivning saknas så KBV påbörjar bogsering till Småängsviken som Rescue Paul Lederhausen tar över efter någon minut. Efter någon tid konstaterar haveristen vatteninträngning vid S-drevet i sådan omfattning att det går att hålla undan utan ytterligare pumpkapacitet och kurs sätts istället mot Lindströms varv. Där lyfts båten omedelbart och skador på köl, roder och drev samt ett dieselläckage konstateras.

Ditt namn/era namn skrivs ut här