Fartyg med black out

Larm om fartyg som fått black out och driver. Snabbt bemannar jourbesättningen Rescue Björn Christer och avgår kaj på 12 minuter. Efter avgång är Rescue Björn Christer på plats efter bara 5 minuter. Framme på platsen har redan två bogserbåtar kommit till platsen och påbörjat bogsering. Rescue Björn Christer tar över bogseringen och bogserar in fartyget till kaj på Dalarö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här