Grundkörning syd Nämdö

En segelbåt seglar hårt på grund, larmar JRCC som i sin tur larmar RS Dalarö. Bägge småbåtarna, Rescue Dalarö och Rescue Paul Lederhausen lämnar kaj nio minuter efter inkommande larm. Framme vid haveristen är allt lugnt, inga skador på vare sig besättning eller båt men hon står hårt på. Lederhausen kunde inte själv få av haveristen så Dalarö tog storfallet till hjälp och med förenade krafter kom hon flott.

Ditt namn/era namn skrivs ut här