Kapsejsad båt med 2 personer ombord

Är hemma och packar väskan för morgondagens jobbresa. Sätter upp mig på jourschemat och slår på sökaren. Kollar att skor, kläder och annat som behövs vid utryckning är redo. Efter en timme piper sökaren ilsket. Kantrand båt med 2 personer utanför Gustavsberg. Är nere på stationen 5 min senare och gör klart för avgång. Två besättningsmän ansluter relativt omgående. Vi lämna kaj 10 min efter larmet med tre personer ombord och går med högsta fart mot platsen. Under framkörningen kommunicerar vi med sjöräddningcentralen. När vi är nästan framme får vi motbud. Dvs att sjöräddnngsuppdraget (fara för liv) är avblåst. Vi återgå till vår station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här