Kollision vid Kappsegling

Kollision under hård kryss där båda båtarna missat varandra med sammanstötning som flöjd och den ena båtens rigg knäckts, efter fått båten i lä lyckades vi bärga segel och rigg utan att kapa loss något

Ditt namn/era namn skrivs ut här