Man överbord! Andra oktober, 13 grader i vattnet

På VHF hör vi "Elin av Wärmdö" ropa "Man över Bord". Vi är i närheten och går omedelbart tillsammans med KBV451. När vi kommer fram försöker KBV451 manövrera sig nära personen i vattnet. Över oss ligger nu sjöräddningshelikoptern. Under framkörningen har vår frivillige sjöräddare Patrik bytt om till torrdräkt och han meddelar att han är redo att gå i vattnet. Väl i vattnet kan Patrik bistå besättningen ombord på Kustbevakningens båt och få personen ombord. Vi går nu fram till Elin och frågar om de behöver hjälp. Frivillig sjöräddare Ivan går ombord och hjälper båtens besättning att beslå segel och få situationen under kontroll. Den bärgade mannen tas ombord på KBV311 och får värme och torra kläder. Vi assisterar Elin till säker hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här