Ovisst läge

Allmänheten larmar en drivande roddbåt vid infarten till Gustavsberg. Inga personer syns ombord men årorna hängde ute. Detta är ett s.k. Ovisst läge -någon kan ha fallit över bord. Väl framme på plats uppdagas det att roddbåten var förtöjd långt ut från land för att inte slå mot klipporna och tillhörde en grupp närbelägna fiskare. Två av våra enheter vänder åter hem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här