Siktade nödraketer

Kl 21:06 går sökarlarmet en halv timme efter det att vi kommit iland från föregående medlemsuppdrag. 9 minuter efter larm lämnar vi kaj på väg mot Baggensfjärden. Flera inringare har siktat nödraketer i området Norra Baggensfjärden. Sök påbörjas 21:15 med fokus kring ön Bergholmen. Polisbåt ansluter till söket. Vi finner några personer på land. 2räddningsmän går iland för att finna ut om dessa personer har några iakttagelser som kan kopplas till nödrakterna. Polisen går också iland för att talade med dessa personer. Personerna på land har inte sett något som kan kopplas till söket. Vi fortsätter att söka i området Norra Baggensfjärden. JRCC avslutar insatsen 22:44. Rescue Drottning Silvia går sakta söderut med vaksamma ögon mot Dalarö och fast Hotellbryggan 23:30.

Ditt namn/era namn skrivs ut här