Välter i Vishamn

En person fiskar från en kanot men välter utanför Vishamnsviken. Personen simmar med flytväst under svårighet och blir upplockade av en närboende som observerar olyckan och ger sig ut i egen båt. Rescue Paul Lederhausen och Rescue Olle Rosell är på plats 15 minuter efter larmet- då faran redan är över. Vi överlämnar lite värmande filtar och bärgar sedan kanot och annat vi fann flytande.

Ditt namn/era namn skrivs ut här