Vattenresurs till kommunal räddningstjänst vid villabrand

Sjöräddningssällskapet har enheter med stor kapacitet att pumpa vatten. I skärgården är ofta det kommunala nätet med brandposter inte utbyggt. Vägar dimensionerad för tung trafik är ofta en begränsande faktor för att komma snabbt fram med vattenbilar. Här kan vi hjälpa till från sjösidan med att pumpa obegränsat med vatten. Denna gång behövde vi ej leverera vatten, en snabb insats av brandvärnet och rökdykare, kunde begränsa branden och villan klarade sig med begränsade skador.

Ditt namn/era namn skrivs ut här