Ambulans Prio 1

I helgen har RS Dalarö gjort skillnad. Vi har räddat ett liv. Det kunde vi göra för att vi:
1 var först på plats - åtminstone 30 minuter innan ambulanspersonal
2 är utbildade och tränade på IVPA
3 att vi har rätt utrustning i båtarna (syrgas och defibrillator).
Vad hände? Fem glada sjöräddare var på väg i två båtar, Rescue Dalarö och Rescue Drottning Silvia, mot en hägrande lunch på Kymendö. När vi var i höjd med Röudd blir Rescue Drottning Silvia uppropad av SWEDEN RESCUE som meddelar om en Ambulans prio1 men att först hämta ambulanspersonal på Hotellbryggan. Beskedet var andningssvårigheter. Rescue Drottning Silvia går mot Hotellbryggan och inväntar Ambulansen.
Rescue Dalarö kontaktar SWEDEN RESCUE och meddelat att de går direkt till platsen för förberedande vård om så behövdes. Och det behövdes!
En person på besök hos familjemedlem hade just påbörjat sin hemresa. Under promenaden mot Vaxholmsbåten får hon yrsel, fallerpersonen ihop och får andnöd.
Framme vid platsen möts vi upp av några personer som meddelar att det är en hyfsat lång sträcka att ta sig till fots. Det visade sig vara 150 m. Besättningen finner patienten halvsittande vid dikeskanten med anhöriga runt om. Dom konstaterar snabbt att hen andas mycket snabbt och ytligt, sätter direkt en pulsoximeter och får mellan 68 och 72 i syremättnad samt en puls som är mycket svag.
Medan en ur besättningen gör klart oxiboxen så pratar den andre direkt med ambulansen över Rakel och meddelar hälsotillståndet och anhåller om att få sätta syrgas. Efter att ambulansen fått syremättnad och puls fås ett OK på att sätta syrgas.
Med mask och 6 l/min gick värdet upp något, men vi var tvungna att öka till 9 och senare 15 l/min för att påsen skulle hinna fyllas (hen andades mycket snabbt) och syremättnaden ökade. Här får Besättningen nu frågan om behov av ambulanssjukvårdare på plats kvarstår. Svaret var ett tydligt JA på detta. Vid detta skede anländer även ambulansen till Hotellbryggan.
Patienten är mycket orolig och klagar över att allt är fel och inget känns rätt. Efter en väntan som känns lång anländer ambulanssjukvårdarna och tar över kontrollen och konstaterar snabbt att om vi inte hade kommit och administrerat syrgas så hade förutsättningarna inte varit så bra. Pulsen går upp och ner (går inte att få några bra värden) och beslut tas att vi bör lasta och åka omgående. I detta skede önskar ambulanssjukvårdarna att få en helikopter då tillståndet inte är bra alls. Patienten lastas på bår och bärs på fyra mot Rescue Drottning Silvia.
Halvvägs till Rescue Drottning Silvia blir patienten okontaktbar och det blir ett hjärtstopp. En ur besättningen påbörjar kompressioner, ambulanssjukvårdarna sätter intubering och adrenalin och den andre klistrar elektroder. Efter ca 45 sekunder så kommer hen tillbaka till liv… vilken glädje som nu spreds mellan oss.
Vi lastar i Rescue Drottning Silvia och inväntar helikoptern som redan är i luften. När helikoptern anländer så konstaterar piloten att det inte går att landa på vaxholmsbryggan utan istället landar på ängen 300m från stranden. Vi lyckas få tag i en fyrhjuling med ett släp som vi lastar på och beger oss mot helikoptern och lastar in patienten.
När helikoptern lyft har vi lite eftersnack och ambulanssjukvårdarna var mycket tydliga med att om vi inte hade insett behovet av syrgas så tidigt hade patienten haft ett mycket sämre läge. Precis innan vi lastade i helikoptern var patientens tillstånd faktiskt redan stabilare.
På återresan tog vi med anhöriga på Rescue Drottning Silvia som var självklart bedrövade men ytterst tacksamma för vår insats.

Vi är en ideell organisation och båtarna bemannas av frivilliga sjöräddare. Stöd gärna oss genom swisha en gåva till 900 5000 och märk gåvan med Dalarö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här