Fastnat med huvudet

Djurräddning i samarbete med djurambulansen.

Samtal från en hundägare om en svan som fastnat med huvudet i en brygga. Vi assisterar djurambulansen med infångandet och transport till ambulansen för vidare resa till rehab.

Ditt namn/era namn skrivs ut här