Snipa med maskinhaaveri

Larm från JRCC om motorsnipa med maskinhaveri väster om Glommen. Lämnar stationen 05:55 med Rescue Signe Wallenius och går mot angiven position. Når haveristen, kopplar och bogserar till Glommens hamn. Åter stationen 07:45.

Ditt namn/era namn skrivs ut här