Fiskebåt sjunker vid Öresundsbron

Medlemsuppdrag blir skarpt sjöräddningslarm.

Strax innan 15:00 blir vi uppringda av medlemscentralen. En äldre fiskebåt (skuta) är under transport från Köpenhamn till Limhamn. Redan vid avgång läckte båten i förpiken, och för att fixa detta användes en länspump för att hålla vattennivån under kontroll - men pumpen slutade fungera.

Vi avgår strax efter 15:00. Efter ungefär 5 minuters gång blir vi uppkallade av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och blir ombedda att skyndsamt köra upp till haveristen. Väl framme var Kustbevakningen på plats med en gummibåt, förtöjda på babords sida av haveristen, och var redan igång med att starta upp sina två länspumpar. 

Vi förtöjde på andra sidan och tog upp och kopplade vår länspump. Samtidigt anlände frivilliga sjöräddare RS Lomma, och kopplade ytterligare en länspump. 

Flera pumpar och slangar på fördäck, alla jobbar fokuserat för att se om vi kan få vattennivån i förpiken att stabiliseras - men tyvärr blir det snabbt ganska klart att läckan har blivit för stor - trots fyra dieselpumpar igång klarar vi inte av att stabilisera vattennivån.

Ett beslut fattas att överge båten, vi packar snabbt ihop all utrustning, kastar loss och kör ifrån några meter. Kustbevakningen tar hand om ägaren och kör över honom till deras fartyg som ligger stand-by några hundra meter bort.

Båten sjunker sakta men säkert. Frivilliga från RS Lomma fäster en dunk som markör och rapporterar in exakt position. En del bråte flyter upp, ett par träbommar, tamp etc, och vi sätter igång att bärga så mycket vi kan. Vi fokuserar på de större bitarna som kan utgöra en fara för andra båtar. Vi lyckas också hitta ägarens ryggsäck som vi transporterar till Kustbevakningens fartyg där ägaren nu befinner sig.

När allt är uppstädat avbryts uppdraget och vi återgår till stationen, naturligtvis lite besvikna att utkomsten inte blev mer positiv, men samtidigt var det ett bra samarbete och det fanns aldrig fara för liv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här