Grundstötning Öresundsbron

Segelbåt på grund vid Öresundsbron. Båten lossdragen och kunde fortsätta för egen maskin och utan läckage.

Ditt namn/era namn skrivs ut här