Grundstötning vid Falsterbo

Under gång i norrut i farleden från Falsterbokanalen hörde vi ett mayday-anrop som upprepades ett par gånger utan namn eller position. När namnet på haveristen kom fram fick vi positionen genom AIS via Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och gick mot Falsterbo fyr där båten grundstött. Framme vid platsen låg båten på så grunt vatten att vi inte kunde komma nära den. Brandkåren anslöt från landsidan och kunde komma ut till haveristen och kontrollerade att besättningen var oskadd och att båten inte tog in vatten. Helikoptern evakuerade besättningen till Skanörs hamn för kontroll av ambulansen. Kl 23.15 evakuerades även skepparen av helikoptern. Båtens läge och vädret gjorde att beslutet togs att avvakta dagsljus innan lossdragning var aktuell. Vi avbröt och återgick Klagshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här