Kraftig grundstötning

Ensamseglare hamnar utanför inloppet då dennes motor havererar. Rescue Snow anländer sjövägen, 2 st sjöräddare via bil landvägen och kan lotsa in anländande kommunal räddningstjänst, ambulans och polis. Den nedkylde seglaren kommer halvblöt iland med vår assistans.

Ditt namn/era namn skrivs ut här