Mörkerbogsering i Höllviken

En gråmulen torsdagskväll gav sig några frivilliga sjöräddare från RS Falsterbokanalen ut med båtarna Rescue Postkodlotteriet och Rescue Ruben Rausing för att öva bogsering i mörker i Höllviken.

Gruppen som gav sig ut bestod av en blandning av mycket erfarna och lite mindre erfarna sjöräddare, och har övat bogsering tillsammans ett flertal gånger, mestadels i dagsljus. Det visade sig vara väldigt nyttigt att öva bogsering tillsammans under mörker. Även om momenten är samma i mörker som i dagsljus, så blir allting lite mer komplicerat när man inte ser lika bra och kommunikationen behöver vara extra tydlig.

Bogseringsövning i mörker med Rescue Ruben Rausing och Rescue Postkodlotteriet
Teamet av frivilliga sjöräddare förtöjer båtarna längs sidan för att den mindre bogserande Rescue Ruben Rausing ska kunna styra upp den större Rescue Postkodlotteriet och förtöja henne vid kaj. Foto: Anders Mattsson

Ikväll använde vi den mindre åttametersräddningsbåten Rescue Ruben Rausing för att bogsera den större tolvmetersräddningsbåten Rescue Postkodlotteriet. Vi övade både att dra den låtsade "haveristen" efter Rescue Ruben Rausing med en lång bogsertross och att bogsera genom att koppla ihop båtarna längs sidan. Kvällens sista utmaning blev att förtöja Rescue Postkodlotteriet vid kaj enbart med hjälp av Rescue Ruben Rausings motorkraft. Detta moment övar vi för att kunna hjälpa en riktig haverist att komma tryggt till kaj den dagen det behövs. Rescue Ruben Rausings skeppare Hannes med besättning Jan och Anders klarade detta med bravur, trots att vinden kom från en ganska trixig vinkel. Eftersnacket är viktigt där vi går igenom vad som var bra eller mindre bra och hur vi ska göra nästa gång.

Eftersnacket är viktigt där vi går igenom vad som var bra eller mindre bra och hur vi ska göra nästa gång.
Eftersnacket är viktigt där vi går igenom vad som var bra eller mindre bra och hur vi ska göra nästa gång. Foto: Anders Mattsson

Ditt namn/era namn skrivs ut här