Förlisning vid Fårö

35 fots trimmaran förliste batten till torsdagen vid Langhammars på Fårö.

besättningen räddades iland utav ytsimmare från ssrs.

Båten gick tyvärr inte att rädda. Ärendet är överlämnat till KBV

Ditt namn/era namn skrivs ut här