Grundstötning Bungenäs Norra Gotland

JRCC larmar 25/8 01:15 om en segelbåt som gått på grund på Bungenäs, Norra Gotland. Vi lämnar kaj och anländer till den nödställde en stund därefter. Vid tillfället blåser det måttlig sydlig vind vilket medför att den nödställdes båt tryckts upp över pallkanten och sedan välts på sidan mha vågorna. Detta medför att vi inte kan komma tillräckligt långt in med vår stora enhet för att undsätta så vi bestämmer oss för att kalla in vår RescueRunner Hannah som understöd. Mha Hannah kan vi komma in till segelbåten och hämta ut den nödställde för överflyttning till RS Carnegie ( Fårösund ) för vidare transport in till Fårösund där väntande ambulans gör en allmän översyn. Han är vid god vigör och vi beslutar därför att hjälpa honom att kontakta alternativt landbaserat färdmedel för att slutföra sin resa till Fårö. Båten lämnade vi kvar på plats efter samråd med JRCC. Ärendet har nu övergått till att bli ett rent försäkringsärende

Ditt namn/era namn skrivs ut här