Man överbord

JRCC larmar ca 10:00 om en person som ramlat i vattnet under en seglats väster om Gotland utan flytväst. Kvar på segelbåten finns en grupp människor som inte har segelvana alls och inte kan reva segel. RS Fårösund lämnar kaj 10:10 då många besättningsmedlemmar befinner sig på stationen iom deltagande i Fårösunds Marknad.

Vi sätter högsta fart mot området utanför Lickershamn dit Sjöfartsverkets HKP samt ambulanshelikopter och handelsfartyg dirigerats. Vi påbörjar sökandet och får efter en stund veta via VHF att Sjöfartsverkets HKP har hittat och winschat personen från vattnet samt fört honom till Visby Lasarett för observation. Mannen var oskadd med lite nedkyld. Vår 8m båt RS Månsson åker ut till haveristen där vi sätter ombord en segelvan besättningsman som tar segelbåten in till säker hamn i Fårösund. Där har dom också en bil som kommer ta dom in till lasarettet. Båda våra enheter lämnar platsen och är åter egen hamn 12:00

Ditt namn/era namn skrivs ut här