Medicinsk evakuering från handelsfartyg

Larm om medicinsk evakuering från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående en skadad besättningsman på roro Tundraland. Transport till Kappelshamn där patienten överlämnas till ambulans.

Ditt namn/era namn skrivs ut här