Kapsejsad kajak

Assisterat kapsejsad kanot. Hämtade hem person som varit i vattnet. Åter kaj. Allt väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här