Motorbåt med maskinhaveri

Motorbåt som fått maskinhaveri utanför Brudskär, bogserade haveristen in till sin båtplats i Hamburgsund.

Ditt namn/era namn skrivs ut här