Trålare på grund

Efter larm från Sjö- och flygräddningscentralen har vi idag assisterat Kustbevakningen (KBV) med att dra loss en trålare som gått rejält på grund och hade en slagsida på mer än 45 grader. Båten bosgerades sedan av KBV in till varv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här