yrkesfiskare på drift söder om Ursholmen

Mindre trålare på drift utanför Tjupannan på grund av propeller haveri larmar RS Fjällbacka/Havstensund på morgonen måndag den 8 juli. Båten lokaliseras, kopplas och bogseras in till hamn i Havstensund av Rescue Astral. Allt avlöpte väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här