Grundstötning

Båt som hade grundstött väster om rösholmen/tanumstrand.

Ditt namn/era namn skrivs ut här