Hjälpt hummerfiskare med tamp i propeller sydväst Hamburgö

Avgick från Fjällbacka 09:54 efter larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om fiskare med tamp i propeller sydväst på Hamburgö. Framme 10:00 vid haveristen och assisterade med losstagning av tampen i propellern, haveristen kunde gå för egen maskin hemåt efter detta. Rescue Leif Johansson åter RS Fjällbacka 10:25.

Ditt namn/era namn skrivs ut här