Segelbåt med roderhaveri i hårt väder

Larm angående segelbåt med roderhaveri utanför Bovallstrand. Avgår med fem man i besättningen, tillsammans med KBV 307. Det är grov sjögång på platsen och vi ligger standby när KBV kopplar haveristen. De bogserar in i lä och vi övertar sedan bogseringen till Bovall.

Ditt namn/era namn skrivs ut här