Rivningen inför bygget är färdigt!

Rivningen av det gamla magasinet som stod på den plats där det nya stationshuset skall stå är nu färdig. Detta är en stor milstolpe i projektet. Markarbeten och byggnationen beräknas starta under vintern/våren 2020.

Ditt namn/era namn skrivs ut här