Flytvästen räddar liv

Sverige är en del av den internationella ”Wear It!”-kampanjen, som 2018 inträffar mellan den 18 maj och 25 maj. Kampanjen omfattar en lång rad organisationer och myndigheter som vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Årligen, i Sverige, mister ca 30 personer livet tillföljd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i sjön i samband med bad och lek. Vattnet i havet och våra sjöar är nästan alltid farligt kallt. Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Detta kan leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet är en flytväst som håller dig ovan ytan. 

Under 2017 omkom 21 personer i båtlivsrelaterade olyckor. Av de drunknade 20 personer och 3 personer drunknade trots att de hade flytväst. Resterande 17 personer saknade flytväst. Vid en analys genomförd av Transporstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet uppskattades att 9 (53%) av dessa 17 skulle kunna ha överlevt om de burit flytväst. Om de också använt flytoverall och kunnat larma hade ytterligare 5 personer, det vill säga 14 (82%) eventuellt överlevt och kunnat räddats.

Ditt namn/era namn skrivs ut här