Forskning och utveckling

Att utveckla nya metoder och testa ny utrustning gör att vi ständigt blir bättre. Då blir också Sverige sjösäkrare. Därför är forskning och utveckling ett av Sjöräddningssällskapets tre huvudområden.