Drönare

Kan vi göra svensk sjöräddning säkrare och effektivare om vi får in rörliga bilder från en olycka, redan några minuter efter att ett larm kommit in?

Nytt sjöräddningsredskap

Sjöräddningssällskapets projekt med obemannat flyg har pågått i över fem år. Förutom teknikutveckling har mycket kraft lagts på att försöka få till förändrade lagar och regler. För att drönare ska kunna bli ett användbart redskap inom sjöräddning behöver drönaren få flyga bortom siktlinjen. Något som tidigare inte varit tillåtet utan speciella åtgärder som skapat problem för annan luftfart i området. 

Tre personer står vid ett bord bredvid drönaren

Centralt styrda flygplan

Tack vare hjälp och välvilja från examensarbetare, organisationer och företag närmar vi oss målet att kunna ge våra besättningar en tidig situationsbild. Förhoppningarna är att projektet ska leda till att vi kan bygga upp ett nätverk av små flygplan som kan styras centralt. Allt för att vi ska kunna operera mer effektivt och nå vår vision; ingen ska omkomma till sjöss.

En drönare flyger iväg från startposition

Nya regelverk

Transportstyrelsen arbetar för att utveckla fördelningen av luftrum och under 2022 blev Sjöräddningssällskapet först i Sverige med att få flyga drönare enligt ett nytt regelverk. Målet med den nya fördelningen är att olika slags luftfart ska kunna flyga samtidigt inom vissa områden. Sjöräddningssällskapets drönare valdes då den har låga risker, är signalfärgad, lätt och flyger på låg höjd. Dessutom anses Sjöräddningssällskapets drönare vara samhällsviktig.

Drönaren testas

En historisk tillbakablick

När projektet startade såg de obemannade flygen väldigt annorlunda ut. I en video från 2015 berättar Fredrik Falkman, ansvarig för projektet, mer om arbetet.