Emissionsfri sjöräddning

Tillsammans med aktörer inom forskning och båtbranschen driver Sjöräddningssällskapet Project ELINN med mål att utforska hur framtidens lösningar kan se ut.

Att transportsektorn har en stor negativ klimatpåverkan är ingenting vi kan eller vill blunda för. Båtbranschen är tyvärr inget undantag. Sjöräddningssällskapet har därför tagit en ledande roll i projektet att utveckla en prototyp av den första emissionsfria sjöräddningsbåten. En båt för framtiden.

Öppet hav

Finansiering

Projektet är baserat på forskning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola samt utgår från en patenterad innovation från elmotorföretaget ZPARQ. Tack vara detta tillsammans med starka partners inom båtindustrin, beviljades projektet finansiering för att leda vägen och visa hur Sjöräddningssällskapet och andra båtägare kan uppnå en elektrisk drift med nollutsläpp för sin flotta. 

Projektet startades med finansiering av partnerna själva och från Postkodlotteriet, Energimyndigheten och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Project ELINN cad model

Drifttester

Från hösten 2023 till 2026 stöds Project ELINN av finansiering från Trafikverket. Projektet tar då en ny skepnad och kommer främst att fokusera på följande punkter:

• Användning av demonstrationsplattformar för att demonstrera tekniken

• Utveckla robusta kontrollalgoritmer för grov sjö och vindförhållanden

• Optimera och utveckla helt nya lösningar för elektrisk kraft till bärplansbåtar

• Anpassning av plattformar för effektiv testning av nya lösningar

Öppet hav
Project ELINN. The prototype in harbour
Drömprojektet elkopplingar
The prototype in harbour