Fortsatt intensivt för landets frivilliga sjöräddare

Att pandemin bidragit till ett ökat intresse för båtliv gick att konstatera redan i fjol, då Sjöräddningssällskapets uppdrag sköt i höjden. Trenden håller i sig, och när sommarsäsongen lider mot sitt slut visar siffrorna på samma höga nivåer som 2020.

Under perioden 1 januari – 15 augusti ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 5521 gånger, mot 5586 samma period förra året.

– Antalet uppdrag ökade kraftigt förra sommaren, och årets säsong har sett nästan identisk ut. Förklaringen är att fler människor i storstadsregionerna äger eller hyr båt, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Den kategori av utryckning som dock ökat är sjuktransport, där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att snabbt få vård. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 558 (499). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Möja, Visingsö och Dalarö.

– Att antalet sjuktransportuppdrag fortsätter öka från en redan hög nivå, är sannolikt en följd av att fler människor vistas i våra skärgårdar, kommenterar Adam Goll Rasmussen.

Räddningstjänstuppdragen – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande var 1029 (1025), med drunkningstillbud som den vanligaste orsaken till larm (141).

Även assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar med förebyggande utryckning ligger på i stort sett samma nivåer med 3939 uppdrag (2020: 3970). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2645), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (487) och grundstötning (414).

Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var den 24 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 174 larm.

7 augusti. Havskryssare på grund norr om Hunnebostrand. Foto: RS Smögen

Anledningar till utryckning

Räddningstjänstuppdrag
Drunkningstillbud: 141
Brand eller befarad brand: 117
Grundstötning: 136
Maskin/propellerhaveri: 98
Observation av drivande båt/föremål: 97

Förebyggande utryckning
Maskin/propellerhaveri: 2645
Bränslestopp/starthjälp vid dött batteri: 487
Grundstötning: 414
Diverse i propellern: 102
Vatteninträngning: 88

 

Antal uppdrag månad för månad

(Räddningstjänst, förebyggande utryckning och sjuktransport)

Januari: 94
Februari: 90
Mars: 102
April: 244
Maj: 601
Juni: 1265
Juli: 2465
Augusti: 846

17 augusti. Kajak slog runt och flera personer hamnade i vattnet. Foto: Henrik Elsehamn

Hjälp oss hjälpa dig

Ditt namn/era namn skrivs ut här