Ansök om att bli frivillig sjöräddare

Krav för att ingå i en jourbesättning:

  • En stor vilja att hjälpa människor i nöd
  • Du har ett genuint intresse för sjön
  • Du kan vara i räddningsbåten på 15 minuter efter larm
  • 18 år, eller 16 år med målsmans godkännande
  • Kan simma 200 meter utan flythjälpmedel
  • Fullt frisk och har en normal kondition

Som frivillig vid våra stationer krävs att du:

  • Har ett stort engagemang för att hjälpa andra
  • Kan ställa upp regelbundet så att stationen fungerar optimalt
  • Bidrar med din erfarenhet och kunskap - vad som behövs varierar från station till station
  • Är 18 år fyllda, eller 16 år med målsmans tillstånd

Obs. RS Höganäs och RS Hasslös brygga i Karlskrona har inte ett behov av fler frivilliga sjöräddare i dagsläget. 

Hur vill du engagera dig?

Tidigare erfarenheter

Vem är du?

Här beskriver du dig själv kort och dina ambitioner med ditt engagemang.

Dina uppgifter

Hur många timmar i månaden uppskattar du att du kan bidra med?

Om vår personuppgiftsbehandling
Vi kommer att spara din ansökan i 24 månader. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter till dina personuppgifter i Sjöräddningssällskapets integritetspolicy, sjoraddning.se/integritetspolicy.

Ditt namn/era namn skrivs ut här