Ansök om att bli frivillig sjöräddare

Krav för att ingå i en jourbesättning:

  • En stor vilja att hjälpa människor i nöd
  • Du har ett genuint intresse för sjön
  • Du kan vara i räddningsbåten på 15 minuter efter larm
  • 18 år, eller 16 år med målsmans godkännande
  • Kan simma 200 meter utan flythjälpmedel
  • Fullt frisk och har en normal kondition

Som frivillig vid våra stationer krävs att du:

  • Har ett stort engagemang för att hjälpa andra
  • Kan ställa upp regelbundet så att stationen fungerar optimalt
  • Bidrar med din erfarenhet och kunskap - vad som behövs varierar från station till station
  • Är 18 år fyllda, eller 16 år med målsmans tillstånd

Obs. RS Hovås har inte ett behov av fler frivilliga sjöräddare i dagsläget. 

Hur vill du engagera dig?

Tidigare erfarenheter

Vem är du?

Här beskriver du dig själv kort och dina ambitioner med ditt engagemang.

Dina uppgifter

Läs mer om PUL

Vi följer PUL

För att kunna hantera din gåva och informera om Sjöräddningssällskapet och vår verksamhet lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Sjöräddningssällskapets integritetspolicy

Hur många timmar i månaden uppskattar du att du kan bidra med?

Ditt namn/era namn skrivs ut här