Frågor och svar

Vem kan bli frivillig?

Några krav vi ställer för att arbeta ideellt som frivillig sjöräddare är att du har ett genuint intresse för sjön och en stor vilja att hjälpa människor i nöd.  För att ingå i en jourbesättning måste du vara i räddningsbåten på 15 minuter efter larm. Du måste alltså bo eller arbeta nära en av våra 72 räddningsstationer. Du måste vara 18 år, eller 16 år med målsmans godkännande, och kunna simma 200 meter utan flythjälpmedel samt vara fullt friskt och ha en normal kondition. Våra sjöräddare har olika bakgrunder och är i olika skeenden av livet. Som förening är vi fast beslutna att alla ska ha samma möjligheter!

Vad får jag ut av att vara frivillig hos Sjöräddningssällskapet?

Förutom glädjen av att hjälpa andra människor så kommer du kunna förbättra dina kunskaper kring sjömanskap, sjukvård och räddningstjänst. Om det inte är tillräckligt så kommer du troligtvis få värdefull arbetserfarenhet och nya färdigheter som du kan skriva på ditt CV.

Hur mycket tid måste jag lägga?

Det är ett stort åtagande att vara frivillig sjöräddare. Om du ska vara med i en jourbesättning måste du dels ha jour, men också ha tid att öva och delta i utbildningar. Hur många sjöräddare som finns på den station du är intresserad av påverkar hur mycket tid varje person behöver lägga.

Vilken utbildning och stöd kommer att ges?

Som frivillig deltar du i utbildningar och övningar på lokal nivå, samtidigt som vi genomför regionala och nationella utbildningar i egen regi och i samarbete med Sjösäkerhetsskolorna på Öckerö och Arkö. I den första utbildningen som finns tillgänglig för nya sjöräddare ingår bland annat personlig säkerhet och överlevnad, brand, sjukvård, sjöräddning, navigation och radio- och båtkunskap. Beroende på lokala omständigheter tar det olika lång tid innan du erbjuds möjligheten att gå en nationell utbildning.

Hur gör jag om jag är intresserad av att bli frivillig sjöräddare?

Skicka in en ansökan här om du är intresserad av att bli en av våra 2 200 hjältar. Vi finns på 72 orter i landet och behovet av nya sjöräddare ser olika ut på olika platser. På varje station finns det en stationsansvarig som tar emot din ansökan och kan besvara dina frågor. Ha i åtanke att även den personen är frivillig och att det därför kan ta tid innan du får ett svar. Tveka inte att höra av dig igen om du inte har hört något på mer än två veckor!

Ditt namn/era namn skrivs ut här