Våra utbildningar

Som frivillig sjöräddare utbildas du kontinuerligt på lokal nivå. Dessutom arrangerar vi centrala utbildningar i egen regi och i samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö och Sjöfartsverkets sjöräddningsskola på Arkö.

Egensäkerhet

Våra sjöräddare skall kunna hjälpa sig själva, sina kamrater och ta hand om sin säkerhetsutrustning på bästa sätt. Hela den här kursen syftar till att vi skall ha förmåga att maximera våra egna och besättningskamraters överlevnadschanser vid en allvarlig olycka.

Basic SAR

Grundläggande räddningsmannautbildning i sjöräddning som följer Sjöfartsverkets riktlinjer och kursmål. Kursen syftar till att etablera en kompetensnivå så att våra frivilliga sjöräddare kan utföra sina uppgifter som de ställs inför samt göra detta på ett säkert sätt.

Första hjälpen SAR

Vår första hjälpen-utbildning är gemensam för alla våra räddningsstationer och frivilliga sjöräddare. Alla får en grundutbildning som omfattar Vuxen-HLR, L-ABCDE, hantering av spineboard och hypotermi. Dessutom genomför alla en årlig repetitionsutbildning eftersom kunskapen inom detta område är en färskvara. 

Fartygsbefäl klass VIII

Vi kräver att varje befälhavare har fartygsbefäl klass VIII eller högre. Kursen handlar inte bara om navigation och radar utan mycket om sjölagen och befälhavaransvaret. Utöver befälhavaren är det önskvärt att frivilliga sjöräddare i så stor utsträckning som möjligt har genomgått den här utbildningen för att höja säkerheten vid framförande av våra båtar. 

Maskinbefäl klass VIII

Maskinbefäl klass VIII är en förutsättning för att båten ska lämna kaj. Vårt krav rörande den teoretiska kompetensen i maskinkunskap är att minst en person i varje besättning skall ha genomgått utbildningen, detta för att kunna hantera eventuella tekniska problem som uppstår. Utbildningen sker lokalt med stöd av vår huvudlärare i maskinlära.

Handhavande räddningsbåt

För att kunna framföra någon av våra räddningsenheter behöver du ha gått en handhavandekurs. Utbildningen ges för de olika båtklasserna vi har i vår räddningsflotta och ger den frivillige sjöräddaren en grund för att kunna fortsätta träna på den egna räddningsstationen. Våra räddningsbåtar är vårt viktigaste verktyg för att rädda människoliv och det kräver att vi tränar kontinuerligt. 

Rescue Management Course

Rescue Management Course är en grundutbildning för våra befälhavare som innehåller moment om ledarskap, lära känna sig själv och sin besättning, att hantera stress vid normala och pressade förhållanden. Utbildningen har ett stort fokus på värdegrund och diskussioner. 

Teknik

Våra sjöräddare behöver kunna genomföra grundläggande underhåll och skötsel på båtarna. I utbildningen får våra frivilliga sjöräddare lära sig A-underhåll på våra motorer och vattenjetar samt elsystem och övrig teknisk utrustning. 

Miljöräddning

Vissa av våra räddningsstationer har miljöräddningssläp, för att kunna lägga ett första förband på miljön om en olycka är framme. Frivilliga sjöräddare på dessa stationer har möjlighet att utbilda sig i miljöräddning.