Bogsering efter grundstötning

Bogsering av medlem från Limön som gått på grund med sjumeters motorbåt. Vi släpper haveristen ca 150 m från strand vid hemmahamn på grund av litet vattendjup. Båtägaren tar sig in sista biten själv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här