Feltankning

Telefon till jourskepparen från medlem som fått stopp på sin utombordare i Yttre fjärden. Vi går ut med Rescue Magnhild Ekman och bogserar båten till sin hemmahamn. Orsaken till stoppet visade sig vara feltankning - diesel istället för bensin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här