Grundstötning med motorhaveri som följd

Larm från sjöräddningscentralen JRCC samtidigt som vi kopplar en annan bogsering. En båt med fyra personer har gått på grundet vid Lövbrännan söder om Lövgrund men glidit av med trasigt växelhus. Vi tar kontakt med haveristen som ligger tryggt för ankar. Beslutet blir att vi kör bogseringen med kopplade båten färdigt för att sedan åka ut och hämta haveristen, som vi sedan bogserar till slip vid Engesbergsviken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här