Haverist nära sjunka

Telefon till jourskeppaten från båtägare som lånat ut sin 6-meters motorbåt. Den person som lånat båten hade kört på grund i mycket stenigt område mellan Furuvik och Skutskär. Båten med en person ombord låg mycket illa till och tog in vatten. Vi tog ombord föraren och kopplade haveristen. Efter ett par försök fick vi loss haveristen som läckte kraftigt. Vår pump höll nätt och jämt undan vattnet som forsade in. Vi överlämnade haveristen vid närmast kända ramp där bekanta till båtägaren väntade med trailer. Då stod vattnet i höjd med båtens aktre toft.

Ditt namn/era namn skrivs ut här